Hotline 24/7

Contact image

Liên hệ

Địa chỉ:
124 Phan Xích Long, Phường 3
Quận Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile:
0902719169
Website
 
 logo.png

Trụ sở: 124 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Các cơ sở: Phòng Khám Rồng Việt

Hotline: 0902719169